Skip links

AISSCE RESULT SESSION: 2018-19

CLASS-X BOARD RESULT SESSION: 2018-19

CLASS-X BOARD RESULT SESSION: 2018-19

CONGRATULATIONS TO ALL ACHIEVERS !

                              SCHOOL TOPPERS

S.NO

NAME OF THE STUDENTS

MARKS

(OUT 0F 500)

PER(%)

1

AISHVI GULERIA

483

96.6

2

SOMAY GUPTA

HARSH SAINI

481

96.2

3

CHIRAG SETH

KANIKA BANSAL

479

95.8

 

STUDENTS WHO GOT 90% AND ABOVE

S.NO NAME OF STUDENTS
1 Aishvi Guleria
2 Somay Gupta
3 Harsh Saini
4 Chirag Seth
5 Kanika Bansal
6 Uday Pratap Singh
7 Kavya Chaturvedi
8 Pranav Grover
9 Kriti Sethi
10 Aryan Aggarwal
11 Garima Bakshi
12 Kashish Chhabra
13 Raghav Gupta
14 Yeeshan Malik
15 Ridhima Ahuja
16 Aaryan Gupta
17 Harshita Rupani
18 Devyash Jain
19 Nitesh Garg
20 Samarth Jain
21 Tanisha Dua
22 Aparajita Vaid
23 Tetiksha Jain
24 Bihu Sharma
25 Aryan Arora
26 Chatrik Mittal
S.NO Name Of Students
27 Navya Sehgal
28 Sanya Chawla
29 Anushka Dabas
30 Chehack Khemka
31 Manan Verma
32 Prithvi Singh Chouhan
33 Harjas Gulati
34 Vansh Rajput
35 Phaagun Bhandula
36 Esmica Singh
37 Navya Sirohi
38 Mehar Sachdeva
39 Sahil Marwah
40 Akshat Raghav
41 Shubham Solanki
42 Avni Gupta
43 Sarthak Jain
44 Yash Garg
45 Aditya Dogra
46 Anshika Aggarwal
47 Bhuvan Verma

                   

SUBJECT WISE DISTINCTIONS

S.No Subject No. Of Students Appeared No. Of Distinctions
1 English 176 139
2 Hindi 135 91
3 Mathematics 171 107
4 Science 173 102
5 Social Science 176 121
6 FIT 176 165
7 French 41 32
8 Painting 6 4

 

SUBJECT WISE HIGHEST MARKS

S.No Subject Name Of Students Highest Marks
1 Mathematics
 1. Kanika Bansal
100
2 Science
 1. Aishvi Guleria
 2. Somay Gupta
100
3 Social Science
 1. Harsh Saini
 2. Kashish Chhabra
100
4 FIT
 1. Pranav Grover
 2. Anushka Dabas
 3. Aryan Arora
 4. Chatrik Mittal
 5. Harjas Gulati
 6. Harshit Gupta
 7. Aishvi Guleria
 8. Kanika Bansal
 9. Krish Lal
 10. Navya Sirohi
 11.  marth Jain
 12.  Somay Gupta
 13.  Tanisha Dua
 14.  Aparajita Vaid
 15.  Chirag Gupta
 16.  Harsh Saini

Ridhima Ahuja

100
5 English
 1. Chirag Seth
98
6 Hindi
 1. Kavya Chaturvedi
98
7 French
 1. Aishvi Guleria
98
8 Painting
 1. Jasman Kaur Gujral
86

Leave a comment

Explore
Drag